Dzsigme Lingpa: Tudomás Mester (Jese Lama) 

Az Őseredeti Buddha fokozatos ösvényének útmutatója 

A Teljes Tökéletesség Legbensőbb Szívlényegiségéből

A nyingmapa iskola legismertebb útmutató kézikönyve (tib. khrid yig) a dzogcsen gyakorlásához

Szerzője Dzsigme Lingpa (’Jigs med gling pa 1730-1798), a buddhista dzogcsen hagyomány egyik legnagyobb alakja és megújítója: a Padmaszambhavától eredő Legbensőbb Szívlényegiség (Longcsen Nyingtik) tanítások kincsfelfedezője (tertön)

A mű tartalma:

 1. Dzogcsen felkészítők: a rusen, valamint a test-beszéd tudat megtisztításának gyakorlatai
 2. Az „áttörés” (trekcsö) gyakorlatai a kiváló képességűek számára
 3. Az „átugrás” (thögal) gyakorlatai a legkiválóbb képességűek számára
 4. A köztes létben (bardó) való megszabadulás módszerei az átlagos képességűek számára
 5. A buddhamezőkre való átkelés lehetőségei a szerényebb képességűek számára

Bibliográfia:

 1. rDzogs pa chen po klong chen snying thig gi gdod ma’i mgon po’i lam gyi rim pa’i khrid yig Ye shes bla ma zhes bya ba (Jigme Lingpa összegyűjtött műveiből)
 2. Vidyadhara Jigmed Lingpa: Yeshe Lama (fordította Lama Chönam és Sangye Khandro of the Light of Berotsana Translation Group), Snow Lion Publications 2008.
 3. The Yeshe Lama – Jigme Lingpa’s Dzogchen Atiyoga Manual. A Radical Dzogchen Translation by Keith Dowman, Dzogchen Now! Books 2014.

A magyar fordítás az eredeti tibeti szövegből készül. Célja a magyar anyanyelvű dzogcsen gyakorlók számára könnyen elérhetővé tenni ezt a fontos kézikönyvet.

A mű terjedelme: kb. 200 oldal

A munka kezdete: 2023 szeptember

Elkészülésének várható időpontja: 2024 május

A munka finanszírozására támogatókat keresek. A támogatás lehet egyszeri, többszöri, vagy rendszeres (havi) átutalás. A technikai részletek a Támogatás oldalon találhatók. A Paypallal való fizetés helyett lehetőség szerint inkább közvetlen banki átutalásokat kérek. A közlemény rovatba kérem odaírni: Jese Lama. 

Támogatóimnak az elkészült műből PDF formátumú elektronikus kiadást küldök. (Könyv formában történő kiadásról egyelőre nincs szó.) A havi támogatást nyújtók a készülő fordításból havi frissítéseket kapnak. 

Minden kedves támogatómat arra kérem, juttassa el hozzám e-mail címét a fenti Kapcsolat funkción keresztül, vagy közvetlenül az agocsster@gmail.com email címre!

Köszönettel:

Agócs Tamás

agocstamas.hu

A MŰ BEVEZETŐJE

Kinek természete az égbolthoz hasonló, elgondolhatatlan tapasztalás,

A létesülésen és megbékélésen túli, minden állapot feletti állapot;

Ki a közeg és a tudomás kettéoszthatatlan egységének dicső jelképe vagy,

Ősi Védelmező, hercegnőddel együtt trónolj elmém lótusztava felett!

Hogy e változatlan lényeget a rárakódott szennyeződésektől megtisztítsák,

A három buddhatestű tanítók sokféle dharma esőjében fürösztik a lényeket,

De az összes közül legcsodálatosabb a Teljes Tökéletesség kocsijának tanítása,

Mely fokozatosan vagy hirtelen szabadítja fel őket alkatuk és felfogásuk szerint.

A világon évmilliók alatt összegyűjtött érdemek felajánlásának életfája,

Melynek dicsősége folytán az e világon megjelenő, egykori lócawák és panditák

A Havas Hegyek közé hozták és magasba emelték a legyőzhetetlen tanítás zászlaját;

Beszéd Ura, Tanítás Tartóoszlopa, lábujjad körme fejem csúcsán ékeskedjen!

A tantrikus tanítások óceánjának roppant mélységét és terjedelmességét

A mindentudáson kívül másféle, korlátolt felfogással nem lehet megérteni,

De Longcsenpa, a Makulátlan Fénysugár, jól megvilágította azok jelentését;

Ezt foglalom itt össze, hogy szerencsés tanítványaim kérleléseinek eleget tegyek.

Szamantabhadra, a teljesen tökéletes buddha, anélkül, hogy tudatilag elhagyná a tapasztalás közegét, átadja a tanítást az öt eredmény-buddhának, akik nem különböznek tőle. Kinyilatkoztatja a mélységes és terjedelmes, eszményi tant: a titkos mantra, avagy vadzsrajána tanítását, amelyek a tantrák, szóbeli átadások és titkos utasítások hármasságával természetes módon szabadítják fel a fogékony érzőlények tudatát. Mindezen tanítások csúcsa a felépítés és beteljesítés szakaszaitól független Teljes Tökéletesség (dzogcsen) „tételrendszere”, amely szavakra és feltevésekre való tekintet nélkül, közvetlenül szembesíti az embert a saját tudata természetével. Ennek két oldala van: a trekcsö azt mutatja be, hogy maga a tudat eleve buddha-természetű és ez az eredendő tisztaság a tudat természetes állapota, a tögal pedig azt, hogy mint az eredendő tudomás megnyilvánulása, minden buddha-természetű. Ez az egyetlen helyes ösvény, amit a múlt buddhái egykor bejártak, amit az összes jövőbeli buddhának gyakorolnia kell, s amin a jelen összes buddhája jár. Ez a tanítások csúcsa, mivel a nyolc alacsonyabb rangú irányzat elméleti rendszerei meg sem közelítik. Hadd mutassam be ezt a végső tanítást, amely Szamantabhadra, az Ősbuddha, tágas tudati tere, olyan világosan, mintha kiraknám a tenyeremre! Kérem a tanvédő dákiníket, hogy ezt engedjék meg nekem!

Tanítást háromféleképpen lehet adni: (1) útmutatás formájában, (2) szembesítés formájában, és (3) az átkelésre való felkészítés formájában. Ez a szöveg az első csoportba tartozó titkos útmutatás módszerét követi, mely mellékesen magába foglalja a tanítás két további formáját is.

A szöveg három része három szinten álló gyakorlóknak ad útmutatásokat:

 • Az első az éles felfogású, erős indítékúaknak, akik még ebben az életükben visszaolvadnak a forrás eredeti közegébe.
 • A második az átlagos képességűeknek, akik a köztes létben világosodnak meg.
 • A harmadik a szerény képességűeknek, akik egy természetes varázstest mezejére ragadtatnak.