Aki tudatát semmire sem irányítva,
Önnön természetes állapotában marad,
Az könnyen megértheti e szavakat,
Anélkül, hogy bármit is gyakorolna.
(A Tiszta Tudat, az Egyetemes Teremtő Tantrája)

Kedves Látogató!

Ezt az oldalt azért hoztam létre, hogy a dzogcsen hagyomány tibeti szövegeiből készített fordításaimat közkinccsé tegyem. Tapasztalatom szerint e szövegek annyira pontosan, olyan szuggesztív erővel idézik meg a kimondhatatlan végső tapasztalás élményét, hogy már a puszta olvasásuk is megvilágosító erejű.

Nagy szükség van erre e jelen korban, amikor az emberek többségének nincs ideje hosszas meditációra, elvonulásra, fárasztó jógagyakorlatokra, hanem a lényeget szeretné megtudni minél előbb. S különösen nagy szüksége van rá a nyugati embernek, aki ahhoz szokott hozzá, hogy a tudást szöveges vagy képi információból meríti. A dzogcsen szövegek tanulmányozását az információszerzés általi megvilágosodás útjának is lehetne nevezni, amennyiben önmagát felszámoló nyelvezetével az információk kiüresedéséhez, valódi mibenlétük megismeréséhez segít hozzá.

Ahogy Longcsenpa idézi a Magától ébredő értelem tantrájából:

A Teljes Tökéletesség, az Atijóga, semmi iránt nem elfogult,
Mert az önmagától felmerülő jelentudatossággal foglalkozik.
Mint az oroszlán, amely az összes többi állat felett uralkodik,
Úgy múlja felül a Teljes Tökéletesség az összes többi irányzatot,
Mert a saját nyelvet beszeli, amelyen önnön valóságát idézi meg.
(Végtelen tér 58. o. módosítva)

A Teljes Tökéletesség, a dzogcsen nyelvezete tehát „úgy lett kitalálva”, hogy lehetővé tegye a jelentudatosság felmerülését, hogy az értelmet visszavezesse önmagához, és önnön megismerése által szabadítsa fel az elmét a megrögzött elképzelések, a kettős felfogás igája alól. Különösen igaz ez az Atijóga tantrákra és egyéb radikális dzogcsen szövegekre.

Az elmúlt évek során sokat kísérleteztem e szövegek magyarra ültetésével, hogy az anyanyelvemen olvasókat hozzásegítsem e felszabadító felismeréshez. A dzogcsen témában eddig megjelent publikációim ennek a folyamatnak az állomásait jelzik. Egy olyan kristálytiszta nyelvezet kialakítására törekszem, amely maradéktalanul képes felidézni a Teljes Tökéletesség leírhatatlan élményét. Folyamatban lévő munkám, a „Teljes Világosság Fénykoszorúja” (avagy a „Mindent Megvilágító Fénycsepp”) című dzogcsen tantra fordítása nagyban hozzájárul e célkitűzés megvalósításához, hiszen ez a szöveg éppen az dzogcsen nyelvezetének belső szemantikai összefüggéseit tárgyalja.

Oldalamon tehát elsősorban ezt a folyamatot követheted nyomon, amennyiben rendszeresen idelátogatsz. Emellett néhány régebbi fordításomat is megtekintheted, amelyeket folyamatosan, szükség szerint felfrissítve fogok közzétenni. Munkámat kizárólag ebben az oldalnak a bevételeiből finanszírozom, más bevételi forrás nem áll rendelkezésemre. Ezért arra kérlek, hogy ha értékesnek találod, lehetőségeidhez mérten támogass az oldal fejlesztésében, hogy folyamatosan közzé tudjam tenni ezeket az anyagokat, amelyek manapság nemcsak a buddhista gyakorlók, hanem az egész emberiség számára fontos üzenetet hordoznak! Ha rendszeres felajánlásokkal segíted munkámat, azzal nemcsak nekem segítesz, hanem másoknak is.

Köszönettel:
Agócs Tamás

 

Támogatás

Más összeg HUF

Támogatás

Más összeg HUF