Keith Dowman ajánlása a Végtelen Térhez

A dzogcsen lényege a jelen pillanat tökéletességének felfedezése. Ennek érdekében semmit sem tehetünk, hiszen minden eleve tökéletes, s így nem lehet javítani rajta. Feladatunk egyszerűen csak annyi, hogy ezt méltányoljuk. Ehhez az is elég, ha csak lábunkat kinyújtóztatva várjuk, hogy az élvezet állandó szintet érjen el. Longcsenpa híres szövege szerint, mely még a legnagyobb tibeti művek sorából is kiemelkedik, a természetes tökéletességet négy szempontból lehet felismerni: káprázatszerű tapasztalataink tényleges létének hiányaként; térből, tiszta fényből és tudatosságból álló észleleteink végtelen nyitottságaként; az okság és feltétel nélkül felmerülő tapasztalataink önkéntelenségeként; valamint az összes tapasztalat lényegi egységeként. E négy szempont egy kifejezhetetlen valóság négy arculata, amelyet bármely pillanatban átélhet bárki, akinek belátása eléggé könnyed ahhoz, hogy ráébredjen saját alapvető természetére. Longcsenpa költeménye a célból született, hogy rámutasson erre a valóságra, amely a lét természetes állapota, és hogy előidézze ama felébredést, amely a teljes tökéletesség méltánylását lehetővé teszi.

A dzogcsen a bölcsesség elpusztíthatatlan lényege, amelyet a nehéz tibeti életkörülmények egzisztenciális olvasztótégelyében finomítottak ki az elmúlt ezer év alatt. Ezen ősi kultúra elpusztításával és a hagyomány fenntartóinak szétszéledésével napvilágra kerültek a buddhista tantra titkos tanításai, és szerte a Földön elterjedtek. A dzogcsen mondanivalóját azonban nem szabad összetéveszteni azokkal a változatos jóga- és meditációs technikákkal, amelyek már a new age „spirituális jól-léti” bombaüzletének is részévé váltak. Mivel itt és most található meg, a dzogcsen módozata épp úgy elérhető, mint a következő levegővételünk, és nem függ bonyolult, megerőltető spirituális technikák gyakorlásától, hanem visszavezet bennünket létünk gyökeréhez, a tökéletes beteljesedés forrásához, a korlátlan lehetőségek birodalmába.
Amennyiben a dzogcsen kultúrák feletti, terjesztése nem a tibeti buddhizmustól, a tibeti lámáktól és nem is a tibeti nyelvtől függő.
Ami pedig irodalmát illeti – az akadémikus (azaz gépies) fordításokat leszámítva a különféle nyelvekre és kulturális nyelvezetekre való fordítás folyamata már elkezdődött. Magyarország egyáltalán nincs lemaradva ebből a szempontból. Agócs Tamás, aki mérföldhosszal vezet ezen a területen, olyan árnyalt, kifinomult szókészletet és mondatszerkesztést dolgozott ki, amely könnyedén elbírja a tibeti szöveg mélységes jelentésének súlyát. Sokan tartoznak majd neki óriási hálával áldozatos munkájáért, mellyel e csodálatos kívánságteljesítő szöveget magyar nyelven létrehozta.

Keith Dowman Dzogcsen mester 2012. január 19.

 

Támogatás

Más összeg HUF

Támogatás

Más összeg HUF