Kategória: Egyéb dzogcsen szövegekA GARUDA SZÁRNYALÁSA

Dal a Teljes Tökéletesség szemléletéről,  melynek birtokában valamennyi szint és ösvény gyorsan bejárható A dzogcsen szemlélet és szemlélődés dala huszonhárom énekben Sabkar Lama költeménye alább teljes terjedelmében olvasható. A fordító magyarázatait is tartalmazó, 85 oldalas PDF dokumentum min. közép támogatásért rendelhető. [wp_paypal_payment] A GARUDA SZÁRNYALÁSA Dal a Teljes Tökéletesség szemléletéről, melynek birtokában valamennyi szint és ösvény


A dzogcsen lényege

A tanítás lényege a Jelenlét, azaz a tiszta tudat, mely túl van az oksági törekvésen.[1] Ezen belül az első lépés a szemlélet kialakítása, a második pedig a tudatosság folyamatos fenntartása. A szemlélet kialakítása Bármi jelenjék is meg a Jelenlétben, soha nem mozdul ki belőle, és nem jár sem hasznos, sem káros következményekkel. Meghaladja az erkölcsi


Garab Dordzse végrendelete

Patrul Rinpocse: A Fenséges Bölcs különleges tanítása Kommentár Garab Dordzse végrendeletéhez, a három velős utasításhoz, mely fején találja a szeget Rövid, lényegre törő kézikönyv a dzogcsen gyakorlásához meditációban és a mindennapi életben A szöveg első magyar fordítása 2002-ben jelent meg “A dozgcsen gyakorlása” címen (Dharma füzetek 10.) Az új, frissített fordítás most Keith Dowman előszavával


Szembesítés a Jelenléttel

ISMERTETŐ EMAHÓ! Ez az egy tudat az egész szamszárát és nirvánát magában foglalja. Mindig is a saját természetünk volt, mégsem tudjuk, mi az. Folyamatosan tündöklő Jelenlét, mégsem látjuk szemtől szembe. Szüntelenül megnyilvánul valamiben, mégsem vesszük észre. Hogy észrevetessék velünk, a három idő buddhái nyolcvannégyezer-féle módon adták át a tant. Ez az elképzelhetetlenül sokféle tanítás nem


A teremtőerő kiáradása

A kötetlenség tiszta közegének megnyilatkozása Keith Dowman magyarázatával Szamantabhadra teremtőereje a minden pillanatban kisugárzott, káprázatszerű megnyilvánulás csodatétele, amely a tapasztalás kötetlen közegében zajlik, és a tétlenség dinamikájából fakad. Szűkebb értelemben azonban, e teremtőerő abban érhető tetten, ahogy Szamantabhadra ihletettsége finoman áthatja e lényegi útmutatásokat. Ez az átadás egy különleges útmutatás testesít meg. Arra tanít, hogy


A kakukk dala

A tiszta tudat, a jelenlét kakukkmadara Hódolat a Dicső Magasztos Szamantabhadrának, A törhetetlen Test-Beszéd-Tudat tökéletes boldogságának! Fordítás 1. A sokaság természete kettősség nélküli, Ám egyediségében mégis fölfoghatatlan; A dolgok valódi mibenléte elgondolhatatlan, Mégis szemlátomást megjelennek: minden rendben van. Vége! A törekvés betegségétől megszabadulva, Elegendő spontánul hagyni a dolgokat. Fordítás 2. A dolgok közt valójában nincsenek