A Mindent megvilágító fénycsepp nagy tantrája

Ismertető

„E Mindent megvilágító fénycsepp című tantrát a Tanító azért nyilatkoztatta ki, hogy tisztázza az összes tantra, tanítóbeszéd és titkos utasítás jelentését, s eloszlassa követői tudatlanságának sötétségét. Ez az a tanítás, melynek segítségével át lehet kelni a szamszára óceánján, ki lehet oldani a gyötrelmek csomóját, fel lehet számolni az elme kétségeit, meg lehet törni a születések ördögi körét, meg lehet alapozódni a buddha tudatában, rá lehet lelni a szabadság ösvényére, meg lehet érteni a tanítóbeszédeket, fel lehet fogni a titkos utasításokat, és helyre lehet tenni a nyolc irányzatot.”

Vadzsrapáni  (Mindent megvilágító Fénycsepp, 97. fejezet)

A Nyingmapa rend Tantrikus Gyűjteményében, a Nyingma Gyübumban található dzogcsen szövegek a hagyomány szerint magától az Ősbuddhától, Ádibuddhától erednek, akit hol Szamantabhadrának (Teljességgel Jónak), hol Vadzsradharának (Vadzsra Hordozónak) neveznek. Tőle a tanítás első lépésben Vadzsrapánira, a tantrikus tanítások őrzőjére, a Titkok Mesterére szállt, majd rajta keresztül Garab Dordzsére, az első emberi dzogcsen tanítóra hagyományozódott. Garab Dordzse szülőföldjén, Oddijánában gyűjtötte össze a dzogcsen kinyilatkoztatások „nyolcvannégyezer versszakát” (vagyis teljességét), majd tanítványára, Mandzsusrímitrára bízta azokat, aki három csoportra: a tudat, a tér és a titkos utasítások sorozatára (sems sde, klong sde, man ngag sde) osztotta őket. Mandzsusrímitra ezután Sríszimhának, a tantrikus jóginak, ő pedig egy tibeti szerzetesnek, Vairócsanának adta tovább a Teljes Tökéletesség tanítását, aki Oddijánából hazatérve tibetire fordította a szövegeket. Mindez az i.sz. 8-9. század fordulóján történt. A következő évszázadokban a tibeti mesterek egymást követő nemzedékei főleg szóban adták át egymásnak a tanítást, míg végül a 14. században összegyűjtötték és írásba foglalták a dzogcsen tantrákat.

Vadzsradhara kijelentése szerint a Mindent megvilágító fénycsepp nagy tantrája (Thig le kun gsal chen po’i rgyud) az összes dzogcsen tantra kulcsa („az összes szöveg-hagyomány foglalata, az összes titkos utasítás lényegi magva”), mivel ez tartalmazza a tantrákban szereplő kifejezések pontos magyarázatát. A „fénycsepp” (thig le, bindu) a dzogcsenben a mindent megvilágító Jelenlét metaforája, melynek fényében az összes tantrikus tanítás értelme megvilágosodik. A Mindent megvilágító fénycsepp nagy tantrája ennek a Jelenlétnek a megtestesülése, szóban és írásban való megnyilvánulása. A szokványos tantrákkal ellentétben, melyeket gyakorolni kell, ennek puszta olvasása is elegendő (tib. klags pas chog pa).

Mindez elegendő ok arra, hogy a Tantrát lefordítsuk a mai magyar dzogcsen jógik és jóginik számára. A fordítónak ezen kívül külön haszon, hogy a szöveg tisztázza a dzogcsen (és egyéb tantrikus) fogalmak jelentését, hiszen ennek eredménye más szövegek fordításában is felhasználható. Az, hogy ezeknek mind magyarul, mind más nyelveken olyan sokféle fordítása született, pont ezeknek az alapvető fogalmaknak a tisztázatlanságára utal. A Mindent megvilágító fénycsepp nagy tantrája lehetőséget ad arra, hogy a dzogcsen kulcsfogalmak fordítását végre tudományos alapokra helyezzük.

Saját ismerkedésem a Minden megvilágító fénycsepp nagy tantrájával akkor kezdődött, amikor mesteremmel, Keith Dowman-nel, az Alapvető természetünk kincsesháza (avagy a Végtelen tér) című dzogcsen szöveg fordításán dolgoztam. Már akkor feltűntek nekünk azok a csodás, sokatmondó szemelvények, melyeket Longcsenpa ebből a tantrából idéz. Mesterem kérésére ekkoriban vázoltam fel a mű első angol nyelvű fordítását, melynek felhasználásával ő végül elkészítette a saját, Everything Is Light: The Circle of Total Illumination című mesterművét.

A Tantra magyar fordítását 2017 októberében kezdtem el közzétenni e weboldalon.

A weblap szerkesztését Antal Ferenc végzi felajánlásból, Erszény Krisztián alkalmi segítségével. Köszönet nekik!

Kezdettől fogva sokat köszönhetek Lázár Ervinnek, a FB Dzogcsen Fórum adminisztrátorának, aki lehetővé tette, hogy készülő munkámat a Fórumon meghirdessem, és támogatásokat gyűjtsek rá. Köszönet érte!

Köszönet eddigi fő támogatóimnak: az Illúzióromboló Könyvtárnak, Demeter Barnának, Pirigyi Rolandnak, Lázár Ervinnek, Lombos Antalnak, TendzinThondrupnak és a többieknek is!

A Tantra összesen 97 fejezetből áll. Az eddig elkészült fejezetek tartalomjegyzéke:

 1. Bevezető
 2. A forrás nagyszabású megnyilvánulása
 3. A forrás jelentésének magyarázata
 4. A forrás megnyilvánulásának hasonlatai
 5. A forrás természetes állapotára vonatkozó kifejezések meghatározása
 6. A jelentudatosság rövid bemutatása
 7. A jelentudatosságra utaló kifejezések
 8. A jelenlét kristálytiszta teremtőerői
 9. A teremtőerőre vonatkozó kifejezések
 10. A teremtőerő rövid bemutatása
 11. Ékítmény és játszadozás
 12. Az ékítménnyel és a játszadozással kapcsolatos kifejezések összefoglalása
 13. Az ékítmény és a játszadozás hasonlatai
 14. Arról, hogy a hiteles forrás mentes a téves látszatoktól, s hogy a tévedés a minőségek megnyilvánulásából fakad
 15. Miért és mikor következik be a tévedés
 16. A tévedés feltételei, valamint a tárggyal kapcsolatos tévedés és a szilárd test létrejötte a középső világkorszakban
 17. Az érzőlények kialakulása
 18. Az érzőlények tapasztalatai az utolsó világkorszakban
 19. Az öt elem rövid bemutatása
 20. Az elemek sajátosságai, felmerülése és elenyészése
 21. A három világkorszak
 22. Az együttérzés két formateste
 23. A bölcsességtestek megjelenése
 24. A lakóhelyükről és a trónusaikról
 25. A trónusok jelentése
 26. A buddha-nemzetségek csoportmandalái
 27. A gyönyörűségtestre vonatkozó kifejezések felsorolása
 28. Az öt nemzetség buddha-párjainak jelképrendszere
 29. A gyönyörűségtestű buddhák kíséretének jelképrendszere
 30. A megjelenéstestek világra jövetele
 31. A három buddhatest fajtái
 32. A három buddhatestre vonatkozó kifejezések
 33. A buddhaság rövid meghatározása
 34. A három buddhatest buddhaságának és magasztosságának magyarázata
 35. Miképp szolgálja a megjelenéstest a lények javát
 36. A nyolcféle irányzat tételrendszere
 37. A nyolcféle irányzat szemlélődései
 38. A nyolcféle irányzat tevékenységei
 39. Az egyes irányzatok célkitűzései
 40. A Teljes Tökéletesség szemlélete
 41. Szemlélődés és nem-szemlélődés
 42. A szemlélődés módszere
 43. Rövid tanítás a tevékenységről
 44. Az igazi végeredmény
 45. Az irányzat fogalmának rövid magyarázata
 46. A szemlélet jelentése
 47. A szemlélődés jelentésének magyarázata
 48. A nemszemlélődés jelentésének magyarázata
 49. A tevékenység rövid bemutatása
 50. A végeredmény jelentésének magyarázata
 51. Az egyes irányzatok elnevezésének magyarázata
 52. A kilenc buddhista irányzat hierarchiája
 53. A magasrendűség jelentése
 54. Az atijóga öt nagyszerűsége
 55. Eltévelyedések és elhomályosulások
 56. Az eltévelyedés és elhomályosulás jelentése

Az első tíz fejezet fordítása itt olvasható.

Az eddig elkészült fejezetek fordítása minimum közép támogatásért megvásárolható (PDF formátumban, megadott e-mail címre)

Utoljára frissítve: 2018.10.15.

Más összeg:
E-mail címed:

Vásárlásoddal a Minden megvilágító fénycsepp nagy tantrája további fejezeteinek magyarra fordítását támogatod.

A hátralévő fejezetekben a Tantra többek között az alábbi témákkal foglalkozik: tantra, felhatalmazás, tantrikus fogadalom, mandala, szertartás és jóga, mantra és mudrá, megközelítés és megvalósítás, szóbeli hagyomány, titkos utasítás, szintek és ösvények, tökéletességek, burkok, megnyilvánulások, megtestesülés, köztes lét (négy bardo), megszabadulás, nirvána, szemek (mindentudás).

Köszönöm, hogy elolvastad ezt az ismertetőt, és kérlek, Te is járulj hozzá adományaiddal a Mindent megvilágító fénycsepp nagy tantrája teljes magyar fordításának elkészítéséhez és megjelentetéséhez!

Más összeg:
E-mail címed:

Köszönettel:

Agócs Tamás, fordító

2018. január 23.

 

Szólj hozzá Te is