A Mindent megvilágító fénycsepp nagytantrája

Ismertető

„E Mindent megvilágító fénycsepp című tantrát a Tanító azért nyilatkoztatta ki, hogy tisztázza az összes tantra, tanítóbeszéd és lényegi utasítás jelentését, s eloszlassa követői tudatlanságának sötétségét. Ez az a tanítás, melynek segítségével át lehet kelni a szamszára óceánján, ki lehet oldani a gyötrelmek csomóját, fel lehet számolni az elme kétségeit, meg lehet törni a születések ördögi körét, meg lehet alapozódni a buddha tudatában, rá lehet lelni a szabadság ösvényére, meg lehet érteni a tanítóbeszédeket, fel lehet fogni a titkos utasításokat, és helyre lehet tenni a nyolc irányzatot.”

Vadzsrapáni  (Mindent megvilágító Fénycsepp, 97. fejezet)

A Nyingmapa rend Tantrikus Gyűjteményében, a Nyingma Gyübumban található dzogcsen szövegek a hagyomány szerint magától az Ősbuddhától, Ádibuddhától erednek, akit hol Szamantabhadrának (Teljességgel Jónak), hol Vadzsradharának (Vadzsra Hordozónak) neveznek. Tőle a tanítás első lépésben Vadzsrapánira, a tantrikus tanítások őrzőjére, a Titkok Mesterére szállt, majd rajta keresztül Garab Dordzsére, az első emberi dzogcsen tanítóra hagyományozódott. Garab Dordzse szülőföldjén, Oddijánában gyűjtötte össze a dzogcsen kinyilatkoztatások „nyolcvannégyezer versszakát” (vagyis teljességét), majd tanítványára, Mandzsusrímitrára bízta azokat, aki három csoportra: a tudat, a tér és a titkos utasítások sorozatára (sems sde, klong sde, man ngag sde) osztotta őket. Mandzsusrímitra ezután Sríszimhának, a tantrikus jóginak, ő pedig egy tibeti szerzetesnek, Vairócsanának adta tovább a Teljes Tökéletesség tanítását, aki Oddijánából hazatérve tibetire fordította a szövegeket. Mindez az i.sz. 8-9. század fordulóján történt. A következő évszázadokban a tibeti mesterek egymást követő nemzedékei főleg szóban adták át egymásnak a tanítást, míg végül a 14. században összegyűjtötték és írásba foglalták a dzogcsen tantrákat.

Vadzsradhara kijelentése szerint a Mindent megvilágító fénycsepp nagytantrája (Thig le kun gsal chen po’i rgyud) az összes dzogcsen tantra kulcsa („az összes szöveg-hagyomány foglalata, az összes lényegi utasítás központi magva”), mivel ez tartalmazza a tantrákban szereplő kifejezések pontos magyarázatát. A „fénycsepp” (thig le, bindu) a dzogcsenben a mindent megvilágító Jelenlét metaforája, melynek fényében az összes tantrikus tanítás értelme megvilágosodik. A Mindent megvilágító fénycsepp nagy tantrája ennek a Jelenlétnek a megtestesülése, szóban és írásban való megnyilvánulása. A szokványos tantrákkal ellentétben, melyeket gyakorolni kell, ennek puszta olvasása is elegendő (tib. klags pas chog pa).

Mindez elegendő ok arra, hogy a Tantrát lefordítsuk a mai magyar dzogcsen jógik és jóginik számára. A fordítónak ezen kívül külön haszon, hogy a szöveg tisztázza a dzogcsen (és egyéb tantrikus) fogalmak jelentését, hiszen ennek eredménye más szövegek fordításában is felhasználható. Az, hogy ezeknek mind magyarul, mind más nyelveken olyan sokféle fordítása született, pont ezeknek az alapvető fogalmaknak a tisztázatlanságára utal. A Mindent megvilágító fénycsepp nagy tantrája lehetőséget ad arra, hogy a dzogcsen kulcsfogalmak fordítását végre tudományos alapokra helyezzük.

Saját ismerkedésem a Minden megvilágító fénycsepp nagy tantrájával akkor kezdődött, amikor mesteremmel, Keith Dowman-nel, az Alapvető természetünk kincsesháza (avagy a Végtelen tér) című dzogcsen szöveg fordításán dolgoztam. Már akkor feltűntek nekünk azok a csodás, sokatmondó szemelvények, melyeket Longcsenpa ebből a tantrából idéz. Mesterem kérésére ekkoriban vázoltam fel a mű első angol nyelvű fordítását, melynek felhasználásával ő végül elkészítette a saját, Everything Is Light: The Circle of Total Illumination című mesterművét.

A Tantra magyar fordítását 2017 októberében kezdtem el közzétenni e weboldalon.

Köszönet Lázár Ervinnek, a FB Dzogcsen Fórum adminisztrátorának, aki lehetővé tette, hogy készülő munkámat a Fórumon meghirdessem, és támogatásokat gyűjtsek rá!

Köszönet fő támogatóimnak: az Illúzióromboló Könyvtárnak, Lázár Ervinnek, Lombos Antalnak, Tendzin Thondrupnak és a többieknek!

A Tantra összesen 97 fejezetből áll. Az eddig elkészült fejezetek tartalomjegyzéke:

 1. Bevezető
 2. A forrás nagyszabású megnyilvánulása
 3. A forrás jelentésének magyarázata
 4. A forrás megnyilvánulásának hasonlatai
 5. A forrás természetes állapotára vonatkozó kifejezések meghatározása
 6. A jelentudatosság rövid bemutatása
 7. A jelentudatosságra utaló kifejezések
 8. A jelenlét kristálytiszta teremtőerői
 9. A teremtőerőre vonatkozó kifejezések
 10. A teremtőerő rövid bemutatása
 11. Ékítmény és játszadozás
 12. Az ékítménnyel és a játszadozással kapcsolatos kifejezések összefoglalása
 13. Az ékítmény és a játszadozás hasonlatai
 14. Arról, hogy a hiteles forrás mentes a téves látszatoktól, s hogy a megtévesztődés a minőségek megnyilvánulásából fakad
 15. Miért és mikor következik be a megtévesztődés
 16. A megtévesztődés feltételei, valamint a tárggyal kapcsolatos megtévesztődés és a szilárd test létrejötte a középső világkorszakban
 17. Az érzőlények kialakulása
 18. Az érzőlények tapasztalatai az utolsó világkorszakban
 19. Az öt elem rövid bemutatása
 20. Az elemek sajátosságai, felmerülése és elenyészése
 21. A három világkorszak
 22. Az együttérzés két formateste
 23. A bölcsességtestek megjelenése
 24. A lakóhelyükről és a trónusaikról
 25. A trónusok jelentése
 26. A buddha-nemzetségek csoportmandalái
 27. A gyönyörűségtestre vonatkozó kifejezések felsorolása
 28. Az öt nemzetség buddha-párjainak jelképrendszere
 29. A gyönyörűségtestű buddhák kíséretének jelképrendszere
 30. A megjelenéstestek világra jövetele
 31. A három buddhatest fajtái
 32. A három buddhatestre vonatkozó kifejezések
 33. A buddhaság rövid meghatározása
 34. A három buddhatest buddhaságának és magasztosságának magyarázata
 35. Miképp szolgálja a megjelenéstest a lények javát
 36. A nyolcféle irányzat tételrendszere
 37. A nyolcféle irányzat szemlélődései
 38. A nyolcféle irányzat tevékenységei
 39. Az egyes irányzatok célkitűzései
 40. A Teljes Tökéletesség szemlélete
 41. Szemlélődés és nem-szemlélődés
 42. A szemlélődés módszere
 43. Rövid tanítás a tevékenységről
 44. Az igazi végeredmény
 45. Az irányzat fogalmának rövid magyarázata
 46. A szemlélet jelentése
 47. A szemlélődés jelentésének magyarázata
 48. A nemszemlélődés jelentésének magyarázata
 49. A tevékenység rövid bemutatása
 50. A végeredmény jelentésének magyarázata
 51. Az egyes irányzatok elnevezésének magyarázata
 52. A kilenc buddhista irányzat hierarchiája
 53. A magasrendűség jelentése
 54. Az atijóga öt nagyszerűsége
 55. Eltévelyedések és elhomályosulások
 56. Az eltévelyedés és elhomályosulás jelentése
 57. További kérdések
 58. Az öt eszményi feltétel
 59. Az öt eszményi feltétel jelentősége
 60. A becses tanítás kifejtése
 61. A tantra meghatározása
 62. Rövid tanítás a tantrák tartozékairól és a felhatalmazásról
 63. A hatalom jelentésének összefoglalása
 64. A fogadalom
 65. A fogadalom jelentése
 66. A mandala
 67. Az erőfeszítés nélküli munkálkodás
 68. A felajánlás és a jóga
 69. A mantra és a mudrá
 70. Közeledés és megvalósítás
 71. Az átadás öt alapelve
 72. Az átadás jelentésének magyarázata
 73. A titkos utasítások öt alapelve
 74. A titkos utasítás jelentésének magyarázata
 75. A tizenöt szint
 76. A szint jelentésének magyarázata
 77. Az öt ösvény
 78. Az ösvény jelentésének rövid magyarázata
 79. A tíz önfelülmúló mint végeredmény
 80. Az önfelülmúlók jelentése
 81. A három burok
 82. A megnyilvánulások jelentésének megvilágítása
 83. A megtestesülés négy szakasza
 84. A négy bardó
 85. A tudat és a jelentudatosság megkülönböztetése
 86. A négy szembesítés
 87. A felszabadulás rövid jellemzése és a jelek leírása
 88. Bővebben a felszabadulásról
 89. A szabadság és az együttérzés jelentése
 90. Hasonlatok áttekintése és magyarázata

Az első tíz fejezet fordítása itt olvasható.

Az eddig elkészült fejezetek fordítása minimum közép támogatásért megvásárolható (PDF formátumban, megadott e-mail címre)

Utoljára frissítve: 2019.08.03.

[wp_paypal_payment]

Vásárlásoddal a Minden megvilágító fénycsepp nagytantrája további fejezeteinek magyarra fordítását támogatod.

A hátralévő fejezetekben a Tantra többek között az alábbi témákkal foglalkozik:  megszabadulás, nirvána, szemek (mindentudás).

Köszönöm, hogy elolvastad ezt az ismertetőt, és kérlek, Te is járulj hozzá adományaiddal a Mindent megvilágító fénycsepp nagy tantrája teljes magyar fordításának elkészítéséhez és megjelentetéséhez!

[wp_paypal_payment]

Köszönettel:

Agócs Tamás, fordító

2018. január 23.

 

Szembesítés a Jelenléttel

ISMERTETŐ

EMAHÓ!

Ez az egy tudat az egész szamszárát és nirvánát magában foglalja.

Mindig is a saját természetünk volt, mégsem tudjuk, mi az.

Folyamatosan tündöklő Jelenlét, mégsem látjuk szemtől szembe.

Szüntelenül megnyilvánul valamiben, mégsem vesszük észre.

Hogy észrevetessék velünk, a három idő buddhái nyolcvannégyezer-féle módon adták át a tant. Ez az elképzelhetetlenül sokféle tanítás nem szól más egyébről, mint ennek az egynek a felismeréséről.

A buddhák rengeteg szavának se vége, se hossza, a lényegük mégis összefoglalható három szóban, mely szembesít a Jelenléttel. Ez a szembesítés, mely közvetlenül a Buddha tudatát mutatja be, nem volt vagy lesz, hanem ÉPP EZ AZ!

Ezekkel a szavakkal kezdődik az egyik legfontosabb dzogcsen szöveg, a Szembesítés a Jelenléttel, Padmaszambhava beavatási szövege a Tibeti Halottaskönyvhöz.

A szöveg a magára ismerő Jelenlét közvetlen, csupasz megpillantását szolgáló, titkos útmutatás, mely a Sötét Kor (Kali-juga) végső szakaszának gyakorlói számára íródott.

„Ez az összes tantrikus tanítás lényegi sűrítménye.” (Padmaszambhava)

A Tibeti Halottaskönyvben található fordítást az új terminológia szerint frissítettük, és további magyarázatokkal egészítettük ki a célból, hogy önálló szövegként is használható legyen.

Az eredetiben tagolatlan szöveget tizennyolc, külön címmel és bevezetővel ellátott szakaszra osztottuk.

TARTALOMJEGYZÉK

 1. A tanítás lényege
 2. A tudat természetéről alkotott felfogások
 3. A tudat természetének elnevezései
 4. Maga a szembesítés
 5. A Jelenlét mint a három buddhatest egysége
 6. A tudat természetének nyilvánvalósága
 7. Meggyőződés a tudat természetéről
 8. A tudat természetének bámulatossága
 9. Szemlélet, szemlélődés, tevékenység és végeredmény egybeesése a tudat természetében
 10. Az időtlen pillanat
 11. A kettősségek feloldása
 12. A Jelenlét elnevezéseinek magyarázatai
 13. A Jelenlét valódi mivolta
 14. A gondolatok önfelszabadulása
 15. Az ég hasonlata
 16. Minden csak tudat
 17. A felismerés jelentősége
 18. Befejezés

IDÉZETEK

1.

E „tudatnak” nevezett, vibráló, megismerő Jelenlét nem egy létező dolog, a szamszára és a nirvána örömei és szenvedései mégis mind belőle fakadnak.

Mibenlétét tizenegyféle módon határozzák meg, s rengeteg sokféle elnevezést aggattak rá:

Vannak, akik úgy hívják: „a tudat természete”

A hinduk szerint általában „énség” (átman) a neve.

A tanítványok ezzel szemben „éntelenségnek” (anátman) mondják.

A „csak-tudat” (csittamátra) tan hívei a „tudat” elnevezéssel illetik.

Mások úgy nevezik: „önfelülmúló megismerés” (pranyápáramitá).

Megint mások szerint „buddhatermészet” (szugatagarbha) a neve.

Egyesek a Nagy Jelkép (Mahámudrá) elnevezéssel illetik,

Míg mások úgy hívják: „az egyedüli fénycsepp”.

Vannak, akik „a tapasztalás közegének” (dharmadhátu) hívják,

Mások pedig „közös forrásnak” (álaja) nevezik.

Megint mások „közönséges tudat” néven emlegetik.

(3. szakasz)

2.

Ez a sosem keletkezett, magától fennálló tündöklés;

Ez a szülők nélküli Jelenlét-gyermek, milyen bámulatos!

Ez a teremtetlen, magától ébredő jelentudatosság milyen bámulatos!

Sosem született és soha nem ér véget: milyen bámulatos!

A napfénynél is világosabb, mégsem látjuk – milyen bámulatos!

Attól sem lesz rosszabb, ha a szamszárába téved – milyen bámulatos!!

Attól sem lesz jobb, ha meglátja a buddhát – milyen bámulatos!

Mindenkinek megvan, mégsem ismerjük fel – milyen bámulatos!

Mindig valami más eredményre vágyunk – milyen bámulatos!

Mi maguk vagyunk, mégis máshol keresgéljük– milyen bámulatos!

(8. szakasz)

3.

Rengeteg sok különféle szemlélet létezik,

De ebben a magára ébredő jelentudatosságban

Nincs szemlélnivaló, és nincs szemlélője.

Ne a szemléletet, hanem a szemlélőt keresd!

Ha a szemlélő sehol sem találja önmagát,

Akkor a szemlélet fogalma kiüresedik.

Éppen ezzel hatolsz a szemlélet mélyére,

Melyben nincs kinek mit szemlélnie,

Mégsem a teljes semmi kietlen üressége,

Hanem a természetes Jelenlét világossága.

Éppen ez a Teljes Tökéletesség személete,

Melynek felismerése és fel nem ismerése nem különbözik.

(11. szakasz)

4.

A tudaton kívül a Buddhát sehol sem lehet megtalálni. Aki odabent nem ismeri fel, az odakint hiába is keresi; hogyan találhatná meg magát az, aki mást keres? Olyan az, mintha egy bolond, bambán bámészkodva, eltévedne a tömegben, majd önmagát fel nem ismerve, mindig másokkal tévesztené össze saját magát.

(13. szakasz)

5.

Minden jelenség a tudat megnyilvánulása.

A látszólag élettelen, környező világ is tudat.

A látszólag élő, hat létforma világa is tudat.

Az istenek és emberek felsőbb világainak látszólagos öröme is tudat.

A három alsóbb világ látszatszenvedése is tudat.

(16. szakasz)

6.

Mindenki megszabadul, aki ezt megtapasztalja, mert ez az ember szellemi képességeitől függetlenül is felismerhető.  Ha megtapasztalja, még egy olyan tehénpásztor is megszabadulhat, aki nem érti a magyarázatot, de tapasztalati meggyőződésre jutott. Aki a cukrot megkóstolja, az nem szorul rá mások magyarázatára arról, hogy az milyen ízű.

(17. szakasz)

E rövidke szöveg, mely a „Szembesítés a Jelenléttel: csupasz látás általi önfelszabadulás” címet viseli, a majdani elkorcsosult nemzedékek számára íródott. Ez az összes tantrikus tanítás lényegi sűrítménye. Most hirdetem ki, de titkos kincsként elrejtem. Találják meg a jövőbeli szerencsések!

(18. szakasz)

MEGRENDELÉS

A szöveg teljes hossza 18 oldal (Palatino Linotype, 11p betűtípussal)

Megrendelhető minimum alap támogatásért a Kapcsolat menüpontban.

A felajánlott támogatás beérkezésétől számított 3 napon belül elküldöm megadott e-mail címére a Padmaszambhava Szembesítés a Jelenléttel című szövegének névre szóló pdf változatát.

Ha megkapta, kérem, ne adja tovább!

MEGRENDELÉSHEZ KATTINTSON IDE